OM OSS

Ledning och administration

ERIK WESTERLUND

Redare/VD

Ägare av Krokholmens sjötrafik AB, Verkställande direktör, befälhavare på fartygen

CATHARINA WESTERLUND

Redare

Ägare av Krokholmens sjötrafik AB

MARIE VESTERLUND

DP - Designated person samt ekonomiansvarig

Upprätthåller sjösäkerhetsarbetet samt sköter ekonomi, bokning och personalfrågor

DANIEL VESTERLUND HAMRÈN

IT

Driver samt upprätthåller IT-processer inom företaget

Befälhavare och Däcksmen

Joel Söderman Befälhavare

Joakim Meder Befälhavare
Michael Gross Befälhavare

Viktor Ström Däckspersonal

Krokholmens sjötrafik AB

Passbåt enligt turlista året runt. Godstransporter och taxibåt