OM OSS

Ledning och administration

ERIK WESTERLUND

Redare/VD

Ägare av Krokholmens sjötrafik AB, Verkställande direktör, befälhavare på fartygen

CATHARINA WESTERLUND

Redare

Ägare av Krokholmens sjötrafik AB

MARIE VESTERLUND

Verksamhetschef.
DP - Designated person

Upprätthåller sjösäkerhetsarbetet samt sköter ekonomi, bokning och personalfrågor

DANIEL VESTERLUND HAMRÈN

IT

Driver samt upprätthåller IT-processer inom företaget

Befälhavare och Däcksmen

Sofia Nilsson Befälhavare

Niclas Säll Befälhavare

Michael Gross Befälhavare
Viktor Ström Befälhavare

Sommarpersonal
Vide Whitaker Befälhavare
Luce Cambellotti
Arvid Bergelv Däckspersonal

Krokholmens sjötrafik AB

Passbåt enligt turlista året runt. Godstransporter och taxibåt