OM OSS

Ledning och administration

ERIK WESTERLUND

Redare/VD

Ägare av Krokholmens sjötrafik AB, Verkställande direktör, befälhavare på fartygen

CATHARINA WESTERLUND

Redare

Ägare av Krokholmens sjötrafik AB

MIRANDA WHITAKER

DP (Designated person)

Implementerar och upprätthåller säkerhetsarbetet inom företaget

MARIE VESTERLUND

Ekonomi och bokning


Befälhavare och Däcksmen

Gustav Eriksson Befälhavare

Vide Whitaker Befälhavare
Victor Ström Däckspersonal
Luce Cambellotti Däckspersonal

Daniel Vesterlund Hamrén Däckspersonal

Emma Bergelv Däckspersonal


Krokholmens sjötrafik AB

Passbåt enligt turlista året runt. Godstransporter och taxibåt